Sva prava zadržana.

©M.S.Marstoj 2015. Sva prava zadržana.

Pseudonim M.S.Marstoj je skraćenica od Marija Stojiljković Marstoj i zaštićen je autorskim pravima. Svaka zloupotreba ovog pseudonima smatraće se kršenjem autorskih prava.

Svi tekstovi i slike koji se objave na sajtu msmarstoj.com zaštićeni su autorskim pravima, osim slika koje su proglašene za JAVNO DOBRO. Videti više na: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Svako kopiranje tekstova i prenos na druge sajtove sa sajta msmarstoj.com bez odgovarajuće atribucije tj. stavljanja oznake autora teksta i odgovarajućeg linka/veze ka sajtu msmarstoj.com smatraće se za kršenje autorskih prava.

Tekstovi sa oznakom  autora ©M.S.Marstoj ne smeju se bez dozvole autora objavljivati u bilokakvim elektronskim časopisima, e-knjigama, ili u štampanoj verziji, niti se smeju distribuirati radi prodaje odnosno komercijalne upotrebe bez izričite saglasnosti autora.

Tekstovi i slike na sajtu msmarstoj.com mogu se DELITI PREKO DRUŠTVENIH MREŽA bez kontakta autora i to upotrebom dugmeta za deljenje na odgovarajuću društvenu mrežu.

Ukoliko se DELI samo slika bilo da je ona proglašena za javno dobro, bilo da je zaštićena autorskim pravima, poželjno je navesti autora fotografije i/ili staviti atribuciju tj. vezu ka sajtu sa koga je slika skinuta.

Slike koje su na sajtu msmarstoj.com većinom su JAVNO DOBRO i uglavnom sve imaju oznaku sa kog sajta potiču ili link ka autoru fotografije.

Fotografije koje su ZAŠTIĆENE AUTORSKIM PRAVIMA na sajtu msmarstoj.com će se objavljivati samo uz dozvolu autora fotografije i oznaku ko je autor fotografije, stavljenu bilo ispod slike, bilo kao link/veza na koju kad se klikne ide se direktno na web mesto sa kog je slika skinuta. Sajt msmarstoj.com ne plaća korišćenje  fotografija zaštićenih autorskim pravima ukoliko autor fotografije to dozvoli pismenim ili elektronskim putem.

Slike koje su JAVNO DOBRO i skinute su sa besplatnih sajtova, a obrađene su tako da je na njih dodat neki TEKST, kao i oznaka fb.msmarstoj i www.msmarstoj.com, predstavljaju IZMENU originalne čiste fotografije.

Drugim rečima, autor originalne čiste fotografije koja je proglašena za JAVNO DOBRO (to je slika bez dodatog teksta i bez dodatih oznaka fb.msmarstoj i www.msmarstoj.com) ne gubi moralna prava nad originalnom čistom fotografijom te u tom smislu msmarstoj.com ne može biti odgovoran za kršenje autorskih prava, pogotovo fotografija koje su proglašene za JAVNO DOBRO bilo u Srbiji bilo u inostranstvu.

Izmena fotografije nikako ne znači da msmarstoj.com ima bilokakva autorska prava nad originalnom čistom fotografijom, ali zadržava autorska prava na pridodati TEKST I oznake fb.msmarsoj i www.msmarstoj.com.

Pridodati tekst na fotografiji, ukoliko nije njegov autor msmarstoj, imaće oznaku autora(pod tim se podrazumeva njegovo ime i prezime) stavljenu u zagradu ispod teksta. Ovako objavljeni tekstovi se ne honorišu i to se ne može smatrati kršenjem autorskih prava, ukoliko je prethodno data dozvola msmarstoj.com preko društvenih mreža za njihovo objavljivanje na sajtu. Ovo se naročito odnosi na tekstove poslate na razne konkurse koje organizuje msmarstoj.com. Učešće na tim konkursima direktno je davanje dozvole za besplatno objavljivanje određenog teksta na sajtu msmarstoj.com, ukoliko se proceni da je kvalitet tih tekstova dovoljno dobar da bi bio objavljen na sajtu.

Fotografije na kojima su ljudi koji bi mogli BITI IDENTIFIKOVANI, a nalaze se na sajtu msmarstoj.com neće se koristiti na negativan način ili protivno zakonu, niti će se ti ljudi degradirati na bilo kakav način koji bi ih vređao, nipodaštavao, zloupotrebljavao, ismevao itd.

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi autorskih prava, možete me kontaktirati na: autor@msmarstoj.com

Srdačan pozdrav

©M.S.Marstoj

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page