O autoru

mala slika glavnaMarija Stojiljković Marstoj rođena je 1974. godine u Beogradu, gde živi i radi.

Nakon završenog osnovnog i srednjeg obrazovanja, 1992. godine upisuje se na Ekonomski fakultet, Univerziteta u Beogradu, na kom 1997. godine stiče zvanje diplomiranog ekonomiste, a 2008. godine zvanje magistra ekonomskih nauka.

Knjiga Božanska je snaga književnosti je njen prvi roman, hibridnog žanra, koji u saradnji sa Čigoja štampom, pod pseudonimom M.S.Marstoj, objavljuje 2015. godine.  Ovaj roman je bio na konkursu za dodelu Ninove nagrade 2015. godine, a izabran je odlukom žirija u širi izbor 30 romana (od preko 190 pristiglih romana) na Konkursu IK Arte za „Najbolji neobjavljeni roman“ 2014. godine.

Neke svoje pesme i kraće priče objavljivala je i ranije preko interneta, ali tek u 2015. godini, radi promocije svog stvaralaštva, pokreće u junu  fb.stranicu M.S.Marstoj, a u oktobru i zvanični web sajt msmarstoj.com

Trenutno priprema trilogiju Bila je noć (koja se sastoji iz tri romana  – Okupljanje, Potraga i Pad)

Takođe, radi i na zbirci pesama Ptica na žici.

Vodi Blog na svom sajtu. Sarađuje sa drugim internet portalima.

Uređuje sajt i na njemu objavljuje pesme i blogove drugih stvaralaca.

Član je KK Scena Crnjanski iz Beograda.


REKLI SU O STVARALAŠTVU M.S.MARSTOJ


ZBORNICI, ANTOLOGIJE, ITD.

  • Časopis za umetnost i kulturu, Zvezdani kolodvor, br. 5, april-maj 2016. godine objavljuje neke pesme iz zbirke Časovi dostizanja Boga, koja je sastavni deo pomenutog romana.
  • Zbornik radova „Hilandaru s ljubavlju“ Udruženja pisaca Poeta 2016. godina. zastupljena sa nekoliko pesama iz zbirke Časovi dostizanja Boga.

PROMOCIJE

VIDEO KANALI

DRUŠTVENE MREŽE

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page